Covid-19

JHL:n pääluottamusmiehen asiaa:

 

Koronavirus COVID-19 -0 valmiustilan nosto

 

Yhteistyötoimikunnan kokouksessa 30.11.2020 PHHYKYn toimitusjohtaja Marina Erhola esitteli päätöksensä valmiustilan nostosta. PHHYKYssä voidaan joutua tekemään laajamittaisia toimenpiteitä pandemian aikaisten toiminnan turvaamiseksi. Tässä tilanteessa henkilöstön työpisteitä ja työaikoja voidaan esimiespäätöksin joutua uudelleen järjestelemään.

Nyt ei ole kuitenkaan voimassa valmiuslain antamat valtuudet, kuten keväällä. Kaikissa ohjeistuksissa tulee työnantajan noudattaa yt-lain mukaisia neuvotteluja. Työntekijöiden on hyvä pyrkiä ottamaan työnantajan toiveita työvuorojen ja –pisteiden muutoksista vastaan. Tällä tavalla pyrimme välttämään tiukkaa vastakkainasettelua. Jos kuitenkin joudut vastentahtoisesti siirtämään työvuoroja tms laita seuraavat asiat muistiin:

  • milloin sait uudet työvuorolistan ja milloin ko lista astuu voimaan
  • mikä on nykyinen työyksikkö ja mikä on tuleva työyksikkö
  • kuinka pitkäaikainen siirto on kyseessä
  • kuka antoi uudet työvuorolistaa ja –yksikköä koskevat ohjeet
  • tiedustele millainen on palkkauksesi, jos työtehtävä muuttuu
  • jos suinkin mahdollista ota uusi tehtävä vastaan, mutta jos tunnet kokevasi vääryyttä ilmoita siitä siirron tehneelle esimiehelle
  • työstä ei tule kieltäytyä ehdottomasti ilman yhteydenottoa luottamusmieheen, sillä jos työstä kieltäytyminen todetaan virheelliseksi toimenpiteeksi sillä voi olla jopa työsuhteen jatkoon vaikuttavia seurauksia

Luottamusmiehet tavoittaa parhaiten sähköpostilla.

 

Satu Lehtola

JHL 145 pääluottamusmies

sähköposti:satu.lehtola145@gmail.com

044 240 4958

040 535 0820